YOUTUBE İLKOKULU

4 İŞLEM JAVA

Matematik Oyunu-YazilimBilisim.Net

Dört İşlem Matematik Oyunu

0 + 0 =
0
0

BASİT TÜREMİŞ VE BİRLEŞİK SÖZCÜKLER

Snow

Basit Sözcükler: Hiç ek almamış ya da aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiş olan sözcüklere basit sözcükler denir.

Cam, ek almamış kök halinde bir sözcüktür. Bu yüzden basit bir sözcüktür.

Camlar, sözcüğü -lar çoğul eki almıştır. Ama -ler, -lar gibi çoğul ekler sözcüklerin anlamlarını değiştirmezler. Bu yüzden "camlar" basit bir sözcüktür.

Camda, sözcüğü -da eki almıştır. -e, -i, -de, -den (-a, -ı, -da, -dan). gibi adın durum ekleri sözcüklerin anlamlarını değiştirmezler. Bu yüzden "camda" basit bir sözcüktür.

Kasa, masa, çocuk, okul, kalem, halı, sokak, kitap, ev, bulut, kız, erkek, top, soba gibi sözcükler basit sözcüklerdir.


Basit Sözcükler Etkinlikleri

 • Basit Sözcükler 1
 • Basit Sözcükler 2

 • Snow

  Türemiş Sözcükler: -cı, -lı, -lık, -sız, -gı, -gın, -gıç, -daş, -ı gibi yapım ekleri alan sözcükler türemiş sözcüklerdir. Yapım eki almış sözcük olan sözcüklerin anlamları değişir.

  Snow

  Aşağıdaki görselleri inceleyin.

  Snow

  "Boya ve boyacı" ile "Göz ve gözlük" arasındaki farkı anlayabildiniz mi?

  Snow


  Türemiş Sözcükler Etkinlikleri

 • Türemiş Sözcükler 1
 • Türemiş Sözcükler 2
 • Türemiş Sözcükler 3
 • Türemiş Sözcükler 4
 • Türemiş Sözcükler 5
 • Türemiş Sözcükler 6
 • Türemiş Sözcükler 7
 • Türemiş Sözcükler 8
 • Türemiş Sözcükler 9
 • Türemiş Sözcükler 7
 • Türemiş Sözcükler 8

  Türemiş Sözcükler Testi
 • Türemiş Sözcükler Test 1

 • Snow

  Birleşik Sözcük: En az iki anlamlı sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcükler denir.

  Snow

  Snow

  Bileşik Sözcükler Etkinlikleri

 • Bileşik Sözcükler 1
 • Bileşik Sözcükler 2
 • Bileşik Sözcükler 3 • HARF HECE SÖZCÜK CÜMLE


  Snow

  Alfabe harflerden oluşur. Alfabeye Abece de denir.Türk alfabesinde 29 harf vardır. Türk alfabesinde Latin harfleri kullanılır.

  Harflerin büyük yazılışı

  A-B-C-Ç-D-E-F-G-Ğ-H-I-İ-J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z

  Harflerin küçük yazılışı

  a-b-c-ç-d-e-f-g-ğ-h-ı-i-j-k-l-m-n-o-ö-p-r-s-ş-t-u-ü-v-y-z

  Bu harflerin sekizi sesli, yirmi biri sessiz harflerden oluşur.

  Sesli (Ünlü) harfler

  a-e-ı-i-o-ö-u-ü

  Sessiz (Ünsüz) harfler

  b-c-ç-d-f-g-ğ-h-j-k-l-m-n-p-r-s-ş-t-v-y-z

  Sesli (ünlü) harfler ince ve kalın harflerden oluşur.

  İnce harfler

  e-i-ö-ü

  Kalın harfler

  a-ı-o-u


  Harf Etkinlikleri

 • Alfabe 1
 • Alfabe 2
 • Alfabe 3
 • Alfabe 4
 • Alfabe 5
 • Alfabe 6
 • Alfabe 7
 • Alfabe 8

  Harf Testleri
 • Alfabe Test 1
 • Alfabe Test 2
 • Alfabe Test 3
 • Alfabe Test 4
 • Alfabe Test 5
 • Alfabe Test 6


 • Snow

  Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere hece denir. Heceler bir araya gelerek sözcükleri (kelimeleri) oluşturur.

  Snow

  Her hecede mutlaka bir ünlü (sesli) harf bulunur. Yani her hecede a-e-ı-i-o-ö-u-ü sesli harflerinden sadece biri bulunur.

  Snow

  Bir cümlenin kaç heceden oluştuğunu anlamak için cümledeki ünlü harfleri saymak yeterlidir.

  Snow

  Yukarıdaki cümlede 12 ünlü (sesli) harf olduğu için 12 hecelidir.


  Hece Etkinlikleri
 • Hece 1
 • Hece 2
 • Hece 3
 • Hece 4
 • Hece 5
 • Hece 6
 • Hece 7
 • Hece 8

 • Hece 9
 • Hece 10
 • Hece 11
 • Hece 12
 • Hece 13
 • Hece 14
 • Hece 15
 • Hece 16
 • Hece 17
 • Hece 18

  Hece Testleri
 • Hece Test 1


 • Snow

  Sözcükler bir ya da birden fazla heceden oluşurlar.

  Snow

  Her sözcüğün bir anlamı vardır. Günlük hayatta konuşurken sözcüklerden yararlanırız. Sözcükleri bir araya getirerek cümleler kurarız.

  "Ev, kedi, yol, okul, çocuk, dede, bilgisayar, anne, baba, bardak, yemek, kanepe, kalem, oyun, çay, çamaşır, sabun" gibi sözcükler okurken, yazarken, konuşurken kullandığımız anlamları olan kelimelerdir.


  Sözcük Etkinlikleri
 • Sözcük 1
 • Sözcük 2
 • Sözcük 3
 • Sözcük 4
 • Sözcük 5
 • Sözcük 6
 • Sözcük 7
 • Sözcük 8
 • Sözcük 9
 • Sözcük 10
 • Sözcük 11
 • Sözcük 12
 • Sözcük 13
 • Sözcük 14
 • Sözcük 15
 • Sözcük 16

 • Sözcük 17
 • Sözcük 18
 • Sözcük 19
 • Sözcük 20
 • Sözcük 21
 • Sözcük 22
 • Sözcük 23
 • Sözcük 24
 • Sözcük 25
 • Sözcük 26
 • Sözcük 27
 • Sözcük 28
 • Sözcük 29
 • Sözcük 30
 • Sözcük 31
 • Sözcük 32
 • Sözcük 33
 • Sözcük 34
 • Sözcük 35
 • Sözcük 36
 • Sözcük 37
 • Sözcük 38
 • Sözcük 39
 • Sözcük 40
 • Sözcük 41


 • Snow

  İnsanlarla iletişim kurmak, konuşmak için kullandığımız sözlere cümle denir. Cümleler bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği bildiren sözcük ya da sözcük gruplarıdır.

  Snow

  Bir cümlenin cümle olabilmesi için mutlaka eylemi (fiil) olmalıdır. Çünkü eylem ne yapılmak istendiğini ifade eder.

  Snow

  Eylemi olmayan cümlelerde ne kadar sözcük olursa olsun o cümle cümle olmaz. Çünkü ne yapılmak istendiği belli değildir.

  Snow

  Eylem tek başına kullanılsa bile cümle olur. Çünkü ne yapılmak istendiği bellidir.

  Snow

  Cümlenin ilk harfi her zaman büyük harflerle yazılır.

  Snow

  Cümlelerin sonuna mutlaka nokta, soru işareti ya da ünlem konulur. Böylece cümlenin bittiği belirtilmiş olur.

  Snow
  Cümle Etkinlikleri
 • Cümle 1
 • Cümle 2
 • Cümle 3
 • Cümle 4
 • Cümle 5
 • Cümle 6
 • Cümle 7
 • Cümle 8

 • Cümle 9
 • Cümle 10
 • Cümle 11
 • Cümle 12
 • Cümle 13
 • Cümle 14
 • Cümle 15
 • Cümle 16
 • Cümle 17
 • Cümle 18
 • Cümle 19
 • Cümle 20
 • Cümle 21

  Soru Cümlesi Etkinlikleri
 • Soru Cümlesi 1
 • Soru Cümlesi 2
 • Soru Cümlesi 3
 • Soru Cümlesi 4
 • Soru Cümlesi 5
 • Soru Cümlesi 6
 • Soru Cümlesi 7

 • ZIT - EŞ VE SESTEŞ SÖZCÜKLER


  Anlamca birbirinin tersi, karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Her sözcüğün zıt anlamı yoktur. Eylemlerin de zıt anlamları bulunmaz.


  Zıt Anlamlı Sözckler Etkinlikleri

  Zıt Anlamlı Sözcükler Testi

  3. Zıt Anlamlı Sözcükler Test


  SİMETRİ VE ÖRÜNTÜ

  Simetri ve Örüntü  Simetri, bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Aşağıdaki şekilde  "F" harfinin simetrisi görülmektedir. "F" harflerinin ortasındaki çizgiye simetri çizgisi denir. "F" harfleri simetri çizgine eşit uzaklıktadır. 


  Simetri çizgisini ayna olarak düşünebilirsiniz. Aynaya baktığınızda aynaya en yakın organınızın burnunuz olduğunu görürsünüz. Aynanın görüntüsünde de size en yakın olan organınızın burnunuz olduğunu görürsünüz.


  Aşağıda da gördüğünüz gibi her şeyin simetrisi olmaz. Birinci ağaç simetrik iken ikinci ağaç simetrik değildir. Simetrik olmayan şeylere asimetrik denir. 


  Simetri Örnekleri:  SİMETRİ ETKİNLİKLERİ

  Etkinlik 1

  Etkinlik 2

  Etkinlik 3

  Etkinlik 4
  Etkinlik 5

  Etkinlik 6

  Etkinlik 7

  Etkinlik 8
  Etkinlik 9

  Etkinlik 10

  Etkinlik 11

  Etkinlik 12  Etkinlik 13

  Etkinlik 14

  Etkinlik 15

  Etkinlik 16  Etkinlik 17

  Etkinlik 18

  Etkinlik 19

  Etkinlik 20

  Etkinlik 20

  Etkinlik 21

  Etkinlik 22

  Etkinlik 23

  KÜTLE - UZUNLUK VE SIVI ÖLÇÜLERİ

  Kütle - Uzunluk ve Sıvı Ölçüleri

  Kütle Ölçüleri

  Snow

  Cisimlerin kütlelerini ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine kütle ölçüleri denir. Kütle ölçülerine ağırlık ölçüleri de denir. Kütle ölçüsü birimi kilogramdır. Kilogram "kg" harfleriyle gösterilir. Pazarda alışveriş yaparken şeftaliyi, kirazı, eriği, patatesi, kuru soğanı, elmayı, bezelyeyi kilogram ile alırız.

  Kilogramın binde birine gram denir.

  1 kg = 1000 g'dır.

  Kış için odun, kömür satanlar ise kütle ölçüsü birimi olarak tonu kullanırlar. Ton kısaca "t" harfiyle gösterilir.

  1 ton = 1 000 kg'dir.

  1 ton = 1 000 000 g'dır.

  Örnek Problem: 3 kg zeytinin 750 g'ını yedik. Geriye ne kadar zeytin kalmıştır?

  3 kg = 3000 g

  Snow

  Birimleri Birbirine Çevirme

  Kilogramı Grama Çevirme: Büyük olan birimi küçük olan birime çevirirken çarpma yaparız. Verilen sayıyı 1000'le çarparız.

  2 kg = ? g 2 x 1000 = 2000 g

  4 kg = 4000 g

  9 kg = 9000 g

  15 kg = 15 000 g
  Gramı Kilograma Çevirme

  Küçük olan birimi büyük olan birime çevirirken bölme yaparız. Verilen sayıyı 1000'e böleriz.

  2000 g = ? kg 2000 : 1000 = 2 kg

  5000 g = 5 kg

  8000 g = 8 kg

  10 000 g = 10 kg

  Tonu Kilograma Çevirme

  Büyük olan birimi küçük olan birime çevirirken çarpma yaparız. Verilen sayıyı 1000'le çarparız.

  6 t = ? kg 6 x 1000 = 6000 kg

  3 t = 3000 kg

  7 t = 7000 kg

  12 t = 12 000 kg


  3.ve 4.Sınıf Etkinlikleri

 • Kütle Ölçüleri 1
 • Kütle Ölçüleri 2
 • Kütle Ölçüleri 3
 • Kütle Ölçüleri 4
 • Kütle Ölçüleri 5
 • Kütle Ölçüleri 6
 • Kütle Ölçüleri 7
 • Kütle Ölçüleri 8
 • Kütle Ölçüleri 9
 • Uzunluk Ölçüleri

  Snow

  Cisimlerin uzunluklarını ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine uzunluk ölçüleri denir. Uzunluk ölçüsü birimi metredir. Metre kısaca "m" harfiyle gösterilir. Kumaş, ip, elektrik kablosu alırken ya da evimizi, odamızı, bahçemizi ölçerken metreyi kullanırız.

  Metrenin yüzde birine santimetre denir.

  1 m = 100 cm'dir.

  Santimetre de metre gibi günlük hayatta kullandığımız bir ölçü birimidir. Metreden küçük olan nesneleri ölçmek için santimetreye ihtiyaç duyarız. Bir terzi pantolon paçasını kısaltırken, bir marangoz tahta keserken, bir mühendis projesini çizerken santimetreden yararlanır.

  Metreyle ölçülemeyecek uzunluklar kilometreyle ölçülür. Kilometre kısaca "km" harfleriyle gösterilir. Bursa-Ankara, Türkiye-Almanya arasındaki büyük uzunluklar kilometreyle ölçülür.

  1 km = 1000 m'dir.

  Örnek Problem: 6 km'lik yolun 1500 m'sini yürüdüm. Geriye yürüyecek ne kadar yolum kalmıştır?

  6 km = 6000 m

  Snow

  Birimleri Birbirine Çevirme

  Metreyi Santimetreye Çevirme: Büyük olan birimi küçük olan birime çevirirken çarpma yaparız. Verilen sayıyı 100'le çarparız.

  4 m = ? cm 4 x 100 = 400 cm

  6 m = 600 cm

  9 m = 900 cm

  15 m = 1500 cm


  Santimetreyi Metreye Çevirme

  Küçük olan birimi büyük olan birime çevirirken bölme yaparız. Verilen sayıyı 1000'e böleriz.

  300 cm = ? m 300 : 100 = 3 m

  500 cm = 5 m

  800 cm = 8 m

  1000 cm = 10 m


  Kilometreyi Metreye Çevirme

  Büyük olan birimi küçük olan birime çevirirken çarpma yaparız. Verilen sayıyı 1000'le çarparız.

  6 km = ? m 6 x 1000 = 6000 m

  3 km = 3000 m

  7 km = 7000 m

  12 km = 12 000 m
  Diğer Uzunluklar

  1 m = 10 dm 1 km = 1000 m

  1 m = 100 cm 1 km = 100 dam

  1 m = 1000 mm 1 km = 10 hm

  1 dm = 10 cm 1 hm = 100 m

  1 dm = 100 mm 1 hm = 10 dam

  1 cm = 10 mm 1 dam = 10 m


  1.ve 2.Sınıf Etkinlikleri

 • Uzunluk Ölçüleri 1

  2.ve 3.Sınıf Etkinlikleri

 • Uzunluk Ölçüleri 1
 • Uzunluk Ölçüleri 2
 • Uzunluk Ölçüleri 3
 • Uzunluk Ölçüleri 4
 • Uzunluk Ölçüleri 5
 • Uzunluk Ölçüleri 6
 • Uzunluk Ölçüleri 7
 • Uzunluk Ölçüleri 8
 • Uzunluk Ölçüleri 9

  4.Sınıf Etkinlikleri

 • Uzunluk Ölçüleri 1
 • Uzunluk Ölçüleri 2
 • Uzunluk Ölçüleri 3
 • Uzunluk Ölçüleri 4
 • Uzunluk Ölçüleri 5
 • Uzunluk Ölçüleri 6
 • Uzunluk Ölçüleri 7
 • Sıvı Ölçüleri

  Snow

  Sıvıları ölçmek için litreyi kullanırız. Sıvı ölçüsü birimi Litredir. Litre kısaca "L" harfiyle gösterilir. Su, süt, mazot, kolonya, ispirto, benzin, sıvı deterjan, meyve suyu, gazoz gibi sıvıları ölçerken litreyi kullanırız.

  Litrenin binde birine mililitre denir. Mililitre mL harfleriyle gösterilir.

  1 mL = 1000 mL'dir.

  Örnek Problem: 3 L'lik sütün 300 mL'sini içtik. Annem kalan sütle de yoğurt yaptı. Annem yoğurt için ne kadar süt kullanmıştır?

  3 L = 3000 mL

  Snow

  4.Sınıf Etkinlikleri

 • Sıvı Ölçüleri 1
 • Sıvı Ölçüleri 2
 • Sıvı Ölçüleri 3
 • Sıvı Ölçüleri 4
 • Sıvı Ölçüleri 5
 • Popüler Yayınlar

  Blog Arşivi